Michal Miovský - Závislosti dnešní doby

Adiktolog a klinický psycholog Michal Miovský a jeho neodolatelně lákavá přednáška „Závislosti dnešní doby“ o chirurgii závislé na kokainu, mafii opilých makaků a adiktolozích, co neumí přestat kouřit…  :-)

Poslouchej Večery na FF UK jako podcast!  :-)

Přímý odkaz na podcast s Michalem Miovským:  iTunes, Google Podcasts, Spotify

Závislosti dnešní doby

V přednášce o závislostech Michala Miovského zjistíte například:

– Příklady historických reklam na léky pro děti, ze kterých dnes běhá mráz po zádech30:15

– Co by se stalo, kdyby Česká republika zavedla alkoholovou prohibici (včetně čísel) – 58:58

– Co by pan profesor poradil lidem, kteří mají obavu, zda se u někoho blízkého nerozvíjí závislost1:26:47

– Jak se projevuje závislost ve vztazích a jaké jsou první varovné příznaky, na které si dát pozor – 1:38:46

Ve své přednášce „Závislosti dnešní doby“, která se konala 14. září 2020 ve Velké aule Filozofické fakulty, nám pan profesor Michal Miovský ukázal předlouhou historii společné existence lidstva a návykových látek, přičemž z hlediska ještě celkem nedávného přístupu k látkám jako jsou drogy heroin, kokain či konopí nás čekala velká překvapení.  Dozvěděli jsme se také něco o složitosti prevence a potírání různých závislostí a nechyběla ani například léčba alkoholismu.

V následné diskuzi pak pan profesor ukázal na vlastním příkladu jak přestat kouřit, a zjistili jsme i jak přestat pít, pokud máte po svém boku člověka, který vás naopak v závislosti ještě neutvrzuje.  Nesměl samozřejmě chybět ani pohled do nejběžnějších závislostí, za všechny zmiňme alespoň závislost na cukru coby velmi aktuální téma, závislost na alkoholu, se kterou se u nás hodně potýkáme, nebo třeba závislost na mobilu a závislost na sociálních sítích jako narůstající fenomény moderní doby.

Přejeme příjemné sledování!  :-)

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

adiktolog a klinický psycholog

Přednáška Michala Miovského odhalila mnoho souvislostí, na první pohled neviditelných. Foto: Ondra Havelka
Přednáška Michala Miovského odhalila mnoho souvislostí, na první pohled neviditelných. Foto: Ondra Havelka

Tak jako asi většina našich přednášejících, má i pan profesor Michal Miovský životopis poměrně bohatý — ba v jeho případě i velmi zajímavý, co se jeho odbornosti týče. Kdybychom jeho odbornost měli shrnout do několika málo slov, zřejmě by zvítězily pojmy klinický psycholog a adiktolog. Jeho působištěm je Klinika adiktologie 1. Lékařské fakulty UK a VFN, kde působí jako přednosta a kde stál v roce 2014 také za vznikem specializované ambulace pro děti a dorost.  Jako správný akademik píše Michal Miovský knihy a odborné články, přičemž obojího má na svém kontě již mnoho.

Pokud by si ovšem někdo chtěl myslet, že jde v případě pana profesora o hlavu nabitou informacemi vyčtenými z knih, ovšem bez potřebné praxe, hluboce by se mýlil.  Ba dokonce velmi hluboce.  Nejen že má Michal Miovský kontakt s návykovými látkami ze své klinické praxe, ale dokonce otevřeně přiznává, že sám začínal na „opačné straně“ celého problému.  Co se týče tématu rodina, Michal Miovský o sobě obvykle uvádí, že je (podruhé) ženatý a má (zatím) tři syny.

Citáty z přednášky

(Sledujte nás na Instagramu pro další zajímavé citáty ;-))

Klikněte na obrázek myší pro zvětšení