Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

Michal Miovský - Závislosti dnešní doby

Adiktolog a klinický psycholog Michal Miovský a jeho neodolatelně lákavá přednáška „Závislosti dnešní doby“ o chirurgii závislé na kokainu, mafii opilých makaků a adiktolozích, co neumí přestat kouřit…  :-)

Poslouchej Večery na FF UK jako podcast!  :-)

Přímý odkaz na podcast s Michalem Miovským:  iTunes, Google Podcasts, Spotify

Závislosti dnešní doby

V přednášce o závislostech Michala Miovského zjistíte například:

– Příklady historických reklam na léky pro děti, ze kterých dnes běhá mráz po zádech30:15

– Co by se stalo, kdyby Česká republika zavedla alkoholovou prohibici (včetně čísel) – 58:58

– Co by pan profesor poradil lidem, kteří mají obavu, zda se u někoho blízkého nerozvíjí závislost1:26:47

– Jak se projevuje závislost ve vztazích a jaké jsou první varovné příznaky, na které si dát pozor – 1:38:46

Ve své přednášce „Závislosti dnešní doby“, která se konala 14. září 2020 ve Velké aule Filozofické fakulty, nám pan profesor Michal Miovský ukázal předlouhou historii společné existence lidstva a návykových látek, přičemž z hlediska ještě celkem nedávného přístupu k látkám jako jsou drogy heroin, kokain či konopí nás čekala velká překvapení.  Dozvěděli jsme se také něco o složitosti prevence a potírání různých závislostí a nechyběla ani například léčba alkoholismu.

V následné diskuzi pak pan profesor ukázal na vlastním příkladu jak přestat kouřit, a zjistili jsme i jak přestat pít, pokud máte po svém boku člověka, který vás naopak v závislosti ještě neutvrzuje.  Nesměl samozřejmě chybět ani pohled do nejběžnějších závislostí, za všechny zmiňme alespoň závislost na cukru coby velmi aktuální téma, závislost na alkoholu, se kterou se u nás hodně potýkáme, nebo třeba závislost na mobilu a závislost na sociálních sítích jako narůstající fenomény moderní doby.

Přejeme příjemné sledování!  :-)

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

adiktolog a klinický psycholog

Přednáška Michala Miovského odhalila mnoho souvislostí, na první pohled neviditelných. Foto: Ondra Havelka
Přednáška Michala Miovského odhalila mnoho souvislostí, na první pohled neviditelných. Foto: Ondra Havelka

Tak jako asi většina našich přednášejících, má i pan profesor Michal Miovský životopis poměrně bohatý — ba v jeho případě i velmi zajímavý, co se jeho odbornosti týče. Kdybychom jeho odbornost měli shrnout do několika málo slov, zřejmě by zvítězily pojmy klinický psycholog a adiktolog. Jeho působištěm je Klinika adiktologie 1. Lékařské fakulty UK a VFN, kde působí jako přednosta a kde stál v roce 2014 také za vznikem specializované ambulace pro děti a dorost.  Jako správný akademik píše Michal Miovský knihy a odborné články, přičemž obojího má na svém kontě již mnoho.

Pokud by si ovšem někdo chtěl myslet, že jde v případě pana profesora o hlavu nabitou informacemi vyčtenými z knih, ovšem bez potřebné praxe, hluboce by se mýlil.  Ba dokonce velmi hluboce.  Nejen že má Michal Miovský kontakt s návykovými látkami ze své klinické praxe, ale dokonce otevřeně přiznává, že sám začínal na „opačné straně“ celého problému.  Co se týče tématu rodina, Michal Miovský o sobě obvykle uvádí, že je (podruhé) ženatý a má (zatím) tři syny.

Citáty z přednášky

(Sledujte nás na Instagramu pro další zajímavé citáty ;-))

Klikněte na obrázek myší pro zvětšení

Podělte se o příspěvek s přáteli, budou rádi! :)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Přednáškový cyklus Večery na FF UK je realizován na Filozofické fakultě UK v rámci projektu Neurazitelny.cz