Anna Hogenová - Odvaha ke štěstí

Anna Hogenová, česká filozofka a fenomenoložka, a její skvělá přednáška o naději, opravdovosti a umění být sám sebou v digitálním věku. :-)

Poslouchej Večery na FF UK jako podcast!  :-)

Přímý odkaz na podcast s Annou Hogenovou:  iTunes, Google Podcasts, Spotify

Život jen jako jeden velký závod?

aneb

Odvaha ke štěstí

Paní profesorka Anna Hogenová je významná česká filozofka, spisovatelka a zástupkyně tajuplné vědy fenomenologie, která se zabývá přesným zkoumáním jevů vlastní zkušeností.  Častým tématem jejích prací je otázka jak pečujeme o svou duši, na kterou nahlíží z pohledu bytí, duše a jsoucna.  Paní profesorka vede Oddělení filozofie a etiky PedF UK (Pedagogická fakulta UK), kromě odborných prací napsala Anna Hogenová knihy i pro širokou veřejnost, které můžeme rozhodně doporučit k přečtení.

Na Štědrý den roku 2018 poskytla Anna Hogenová DVTV rozhovor, ve kterém se snažila všem divákům předat základní zásady sebepoznání a usebranosti, které jsou více než potřeba v dnešní době, kdy se mnohým z nás nenápadně ale důrazně vkrádá do života ontologická nouze.  I když se rozhovor dočkal smíšených ohlasů, pro Neurazitelný projekt to byl definitivní impulz, že bychom měli paní profesorku požádat, zda se zhostí přednášky na FF UK.  :-)

Přednáška „Odvaha ke štěstí“

Z přednášky bylo velmi rychle patrné, že má paní profesorka Anna Hogenová starost o duši, která, jak se zdá, dostává v našem digitálním věku nejvíc „na frak“ – autenticita se vytrácí a „nahrazuje“ ji prázdnota a nicota.  Pohled na současnost a zodpovědnost působil sice pochmurně, ale i záblesky naděje se v něm objevily.  :-) Z hlubin minulosti jsme také načerpali myšlenky a moudrost takových velikánů, jakými byli například Sokrates, Platón, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger nebo Jan Patočka.

Digitální demence si na nás brousí zuby, proto pojďme co nejrychleji zhlédnout tuto přednášku!  :-)

Přednáška se uskutečnila 4. března 2019 v po balkon plné velké aule Filozofické fakulty, která tentokrát měla více než dost příležitostí k sebepoznání a k tomu položit si některé filozofické otázky o životě.  :-)  Záznam a střih měl již tradičně na starosti Kuba Křenek, za což mu ohromně děkujeme!  :-)

Paní profesorka Anna Hogenová a přednáška „Odvaha ke štěstí“ nám tentokrát ukázaly například:

– Jak to udělat, aby člověk přemohl strach, včetně strachu ze smrti (návod starý 2.700 let) – 13:10

– Kterou jedinou věc nesmíme v životě nikdy připustit, i když to děláme pořád – 20:25

– Co očividně neví nikdo z těch, kdo jsou „in“ (a evidentně by se jim to dost hodilo) – 1:08:15

– Co by měl vědět každý člověk, který ztratil někoho velmi blízkého… – 1:25:10

Proč je přes všechny výdobytky moderní doby dnešní člověk často nešťastný nám nastínila a na dotazy mířící co nejvíce do hloubky velmi ráda odpověděla paní

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

přední česká filozofka a spisovatelka

S takovouto vervou se zhostila Anna Hogenová přednášky Odvaha ke štěstí

– vedoucí Oddělení filozofie a etiky na Pedagogické fakultě UK – její životní krédo zní: „Nenechat se otrávit!“ – miluje filozofické dílo Platóna, Martina Heideggera a Jana Patočky – je autorkou celé řady knih a odborných publikací s tématikou praktické filozofie pro život

Citáty z přednášky

[Sledujte nás na Instagramu pro další zajímavé citáty]

Najeďte na obrázek myší pro snadné sdílení příspěvku

Anna Hogenová citáty 1

Anna Hogenová citáty 2

Anna Hogenová citáty 3

Zajímavá související neurazitelná videa:

Marek Orko Vácha – Společenstvo obětí

Tomáš Sedláček – Udržování neudržitelnosti

Cyril Höschl rozhovor: Dřív nebyla šance šířit blbosti tak rychle jako dnes

Anna Hogenová – Odvaha ke štěstí – zajímavé odkazy:

Stránka Wikipedie věnovaná paní profesorce

Rozhovor paní profesorky pro rozhlas (Rádio Wave)

Knihy a odborné práce paní profesorky na Databázi knih

Přednáškový cyklus Večery na FF UK je realizován na Filozofické fakultě UK v rámci projektu Neurazitelny.cz
 

Podělte se o příspěvek s přáteli, budou rádi! :)

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn